Naslovna > CCFD

Izvještaje o realizaciji projekata možete pronaći na sljedećim linkovima:

 • Narativni izvještaj o realizaciji projekta «Psihosocijalna rehabilitacija i kreativne radionice s djecom, omladinom i roditeljima»
 • Narativni izvještaj o realizaciji projekta “Psihosocijalna rehabilitacija i kreativni razvoj djece,mladih i roditelja/staratelja” za period februar-novembar 2005 g.
 • Narativni izvještaj o realizaciji projekta «Prevazilaženje postraumatskog sindroma kroz psihosocijalnu pomoc, edukaciju i kreativni razvoj za dijecu, mlade i roditelje/staratelje» za period januar-decembar 2006 godine.
 • Narativni izvješt “Prevazilaženje posttraumatskog sindroma kroz psihosocijalnu rehabilitaciju,kreativni razvoj i edukaciju – i dalje» za 2007 godinu
 • Narativni izvješt “Prevazilaženje posttraumatskog sindroma kroz psihosocijalnu rehabilitaciju,kreativni razvoj i edukaciju – i dalje» za 2008 godinu
 • Narativni izvještaj o realizaciji projekta 2009 “Prevazilaženje posttraumatskog sindroma kroz psihosocijalnu rehabilitaciju, kreativni razvoj i edukaciju za djecu mlade i roditelje / staratelje” Januar – Decembar 2009. godine
 • Seksualni odgoj – Zdrava porodica
 • Rezultati projekata -evaulacija 
 • Projekat «Prevazilaženje posttraumatskog sindroma kroz psihosocijalnu rehabilitaciju, rekreaciju i edukaciju za djecu, mlade i roditelje/ staratelje»
 • Narativni izvještaj CCFD 2011
 • Izvještaj o realizaciji projekta Seksualni odgoj – zdrava porodica 2012.